Từ hóa đơn tiền điện tháng 6, nói về giá điện
Qua những đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 5 và 6 vừa qua đã khiến cho hóa đơn tiền điện của các hộ có sản lượng điện tiêu thụ cao, tăng cao đột biến, đã xuất hiện nhiều ý kiến về biểu giá điện hiện hành.
Các Công ty Điện lực miền Bắc tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ghi chỉ số công tơ
Để người dân có đầy đủ thông tin về chính sách giá điện, có thể cùng với ngành điện giám sát công tác ghi chỉ số tiêu thụ điện năng, đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp sai sót trong công tác ghi chỉ số và phát hành hóa đơn,
Danh Mục

Tiết kiệm điện

Tiết kiệm điện