Điện lực thành phố Vinh sớm chủ động các phương án cấp điện mùa nắng nóng
Mùa hè năm 2021, được dự báo thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài trên địa bàn các tỉnh miền Bắc Trung bộ trong đó có tỉnh Nghệ An. Kéo theo đó, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng cao, làm cho công tác quản lý vận hành điện gặp nhiều khó khăn, vất vả

 

 

Thực hiện 5 bước quy trình giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027
Tiếp theo phiên họp lần thứ nhất (bước 1) và phiên họp lần thứ hai (bước 2) trong quy trình 5 bước của công tác cán bộ, thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027 đã được tổ chức bỏ phiếu kín trong tháng tháng 12/2020 và ngày 11/1/2021, thực hiện rà soát danh sách quy hoạch cũ;
Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn tra cứu chỉ số công tơ/điểm thu và hình thức thu tiền điện
Nhằm phục vụ cho các khách hàng yêu thích công nghệ, lựa chọn giải pháp công nghệ (qua mạng Internet) để tiếp cận thông tin dịch vụ điện. Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc xin giới thiệu hướng dẫn tra cứu chỉ số công tơ/điểm thu và hình thức thu tiền điện.
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện