Đóng điện thành công MBA T2 Trạm biến áp 110 kV Hoàng Mai.
Ngày 10/11, Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, Công ty cổ phần Ứng dụng và Phát triển CNTT, Công ty TNHHMTV Khảo sát thiết kế xây dựng Điện 4, Công ty TNHHMTV thí nghiệm điện miền Bắc và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện và vận hành thành công MBA T2 TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 

 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đoạt Cúp và Giải nhất toàn đoàn Hội thi Người làm công tác An toàn vệ sinh lao động giỏi 2019
Chiều 28-9, bế mạc Hội thi Người làm công tác An toàn vệ sinh lao động giỏi 2019 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức, các thí sinh thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) đã xuất sắc đoạt Cúp và Giải nhất toàn đoàn.
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện