Điện lực thành phố Vinh hoàn thành hai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm
Thực hiện chủ trương “Chuyển đổi số” của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nghệ An, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt và chuẩn hóa thông tin khách hàng. CBCNV Điện lực thành phố Vinh đã và đang triển khai một cách có hiệu quả trên mọi mặt của công tác vận hành lưới điện và công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng tại đơn vị.

 

 

Thúc đẩy văn hóa học tập trong doanh nghiệp
Văn hóa học tập là một trong những nét đặc trưng trong kỷ nguyên số. Phát triển loại hình văn hóa này sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động. Vậy giải pháp nào thúc đẩy xây dựng văn hóa học tập hiệu quả trong doanh nghiệp?
Phỏng vấn bà Đỗ Nguyệt Ánh trước ngày thực thi nhiệm vụ Chủ tịch EVNNPC
Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Nhân dịp này, Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộc trao đổi (trực tuyến) với bà Đỗ Nguyệt Ánh xung quanh chủ đề: Người lao động ngành điện đã, đang vượt và thích nghi với đại dịch Covid-19 thế nào? Sau đây là nội dung cuộc trao đổi
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện