EVNNPC tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động
Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động trong EVNNPC vừa được ban hành trong toàn EVN NPC.
Pháp chuyển giao kinh nghiệm phân phối điện cho Việt Nam
Ngày 29/9 tại Hà Nội, ông Remi Genevey, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) và ông Andreas Greim, Tổng giám đốc EDF International Networks thuộc Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) đã ký hai thỏa ước tài trợ cho phép hai nhà phân phối điện lớn của Việt Nam là Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực TP
Danh Mục

Tiết kiệm điện