Công ty Điện lực Nghệ An: Mãi tri ân những người ngã xuống…
Năm nay, kỷ niệm ngày truyền thống anh hùng, sáng ngày 4/6, đại diện cho lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trịnh Phương Trâm, chủ tịch công đoàn Nguyễn Sỹ Nhạc cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đông đảo CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An và các cán bộ hưu trí đã tập trung đầy đủ để nối tiếp dâng hương hoa tại Nhà Bia tưởng niệm.
9 quy định về việc làm, tiền lương và BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016
Năm 2016 là năm bản lề cho nhiều chính sách mới về lao động việc làm, bảo hiểm xã hội được triển khai đi vào cuộc sống. Ngay từ 1/1/2016, nhiều quy định cụ thể về lĩnh vực này sẽ có hiệu lực.
Thực hiện văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng và bảo vệ hình ảnh của ngành điện
Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) để đem đến đến sự thành công bền vững của doanh nghiệp. Xác định mục tiêu đó, năm 2010 - 2011, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) đã nghiên cứu và ban hành, phổ biến Văn hóa làm việc và ứng xử trong toàn Tổng Công ty (TCT) để tất cả cán bộ, công nhân viên áp dụng khi thực thi nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh và giao tiếp ứng xử.
Danh Mục

Tiết kiệm điện