Các ca khúc ngành Điện
Bài ca người thợ điện
Bài ca người thợ điện là Những ca khúc hát về ngành điện do CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An sáng tác. Lời: Hồ Sỹ Quyền Nhạc: Ngô Tùng Vinh
2019-12-06 16:18
-111
Điện lực Nghệ An tự hào ta đi lên
Ca khúc Điện lực Nghệ An tự hào ta đi lên Lời: Hồ Sỹ Quyền Nhạc: Quốc Nam
2019-12-06 16:17
-111
Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
2019-12-06 15:40
-111
Danh Mục