Nhiều cầu tạm bị cuốn trôi, một số nơi cô lập trước bão số 3
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số cầu tràn trên địa bàn huyện miền núi tỉnh Nghệ An nước đã ngập sâu, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông, một số thôn bản tạm thời bị cô lập.
Tháng công nhân 2018: Đến với những người lao động vùng khó khăn
Với tinh thần “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” nhân dịp Tháng công nhân 2018, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với đoàn viên, người lao động.
Bảo đảm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Lãnh đạo các Ban Tổng công ty, Người đứng đầu các đơn vị thành viên của Tổng công ty tập trung chỉ đạo, điều hành, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Danh Mục

Tiết kiệm điện

 

 
Tiết kiệm điện