Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội thi “Dịch vụ xuất sắc, Hội thi Sơ kết công tác VSTBPN và Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2018”
 
2018-09-25 14:52:31

 Nhằm thiết thực chào mừng và hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019) và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019), Tổng Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội thi “Dịch vụ xuất sắc và Hội thi Sơ kết công tác VSTBPN& Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2018”.

Với mục tiêu không ngừng khơi dậy truyền thống hào hùng và phát huy tinh thần đổi mới công tác sản xuất kinh doanh, lan tỏa văn hóa EVNNPC với phương châm “Đổi mới - chuyên nghiệp- hành động - hiệu quả”, Hội thi được tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa để động viên, khuyến khích tinh thần người lao động, tạo nên không khí thi đua, tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng của toàn thể đội ngũ CBCNV trong Tổng công ty, đồng thời với phương châm đổi mới, Tổng công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng độ hài lòng ngày càng cao của khách khàng.

Đối tượng tham gia dự thi là toàn thể CBCNV đang làm việc tại 28 đơn vị trong Tổng công ty, bao gồm 24 Công ty Điện lực, 03 Công ty TNHH MTV Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Mỗi đơn vị sẽ cử 01 đội đại diện từ 03- 05 thành viên bao gồm cả nam và nữ tham gia. 

Nội dung thi: Với10 chủ đề được Tổng công ty đưa ra cụ thể như:

Chủ đề 1: Cải tiến, thiết kế sáng tạo các dịch vụ gia tăng mới danh cho khách hàng góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, mang lại hiệu quả sử dụng điện năng cho khách hàng.

Chủ đề 2: Cải tiến, thiết kế sáng tạo các trải nghiệm dịch vụ khách hàng góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh ngành Điện và nâng cao độ hài lòng khách hàng.

Chủ đề 3: Cải tiến hệ thống quy trình, chất lượng hệ thống thông tin quản lý dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Chủ đề 4: Cải tiến về mô hình tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực và năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Chủ đề 5: Đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý chất lượng cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Chủ đề 6: Cải tiến kỹ thuật trong các khâu xử lý khắc phục sự cố lưới điện, lắp đặt công tơ mới.

Chủ đề 7: Sáng kiến, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp góp phần phát triển năng lực tổ chức phát huy mạnh mẽ các giá trị cốt lỡi của EVNNPC.

Chủ đề 8: Sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng điện năng.

Chủ đề 9: Cải tiến, đổi mới trong phương pháp đào tạo phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Chủ đề 10: Sáng kiến, giải pháp trong công tác phát triển quan hệ đối tác, phát triển nguồn lực mới góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh.

 

Các đơn vị tham gia dự thi lựa chọn chủ đề để đăng ký với Ban tổ chức Hội thi trước ngày 10/11/2018. Hội thi được Tổng công ty dự kiến tổ chức từ ngày 03/12 đến 07/12/2018.

                                                                Hồng Ngọc - Ban TC&NS EVNNPC

 

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục