Triển khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018
 
2018-12-05 10:42:41

 Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo Văn hóa doanh nghiệp gắn liền với hiệu quả quản trị và đổi mới doanh nghiệp thông qua đề cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo đứng đầu các đơn vị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình Văn hóa EVNNPC 2018 đối với các đơn vị thành viên với các mục đích:

Đánh giá hiệu quả lãnh đạo công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018 của các đơn vị thành viên, đặc biệt là việc triển khai chương trình hành trình Văn hóa.

Tiếp thu ý kiến phản hồi của CBCNV, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý và thực thi Văn hóa doanh nghiệp thời gian tới.

Hoàn thiện kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc về viêc: Tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình hành trình Văn hóa EVNNPC đã được ban hành với các nhóm giải pháp được hoàn thiện từ kết quả góp ý phản hồi của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

Phương thức triển khai thực hiện: Mỗi cá nhân được tham gia khảo sát sẽ nhận được thư mời qua mạng internet có nội dung: Thư mời tham gia chương trình khảo sát về công tác Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty thông qua địa chỉ email chính thức của Tổng công ty: hanhtrinhvanhoa@npc.com.vn. Các đơn vị chuẩn bị danh sách cán bộ tham gia khảo sát và địa chỉ email gửi về Tổng công ty theo biểu mẫu hướng dẫn. Thời gian khảo sát được thực hiện bắt đầu từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 06/12/2018.

Đây là năm đầu tiên Tổng công ty tiến hành thực hiện khảo sát, thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018, để đảm bảo hiệu quả trong quá trình khảo sát, ngày 04/12/2018 Tổng công ty tổ chức Hội nghị truyền hình để hướng dẫn triển khai tới tất cả các điểm cầu của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

Ban chỉ đạo VHDN Tổng công ty

 
Tin cùng thư mục :
Thúc đẩy văn hóa học tập trong doanh nghiệp
Thực hiện 5 bước quy trình giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027
Phụ nữ EVNNPC giỏi việc nước, đảm việc nhà
Văn hóa ứng xử của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam: 7 nguyên tắc vàng
Công bố kết quả Cuộc thi ảnh/video "Tự hào EVN"
6 YẾU TỐ TẠO NÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
EVN ủng hộ 1 tỉ đồng cùng chung tay vì người nghèo
Suy nghĩ trong anh
Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Anh Nguyễn Văn Ánh - tấm gương của sự giản dị trong lối sống, trách nhiệm, công tâm trong công việc, tâm huyết vì ngành điện.
Danh Mục