Công ty Điện lực Nghệ An: Đại hội đại biểu Chi hội AT-VSLĐ Công ty Điện lực Nghệ An
 
2019-07-29 16:46:13

 Ngày 27/7/2019, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội AT-VSLĐ Công ty Điện lực Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chi hội AT-VSLĐ Công ty Điện lực Nghệ An là thành viên của Liên chi hội An toàn và vệ sinh lao động Điện lực miền Bắc. Chi hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đến nay đã có 211 thành viên đăng ký tham gia. Mục đích của Chi hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng làm công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), nhằm phát huy vai trò của đội ngũ những người làm công tác AT-VSLĐ với nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ, phổ biến kiến thức, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về BHLĐ, ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đại hội đã thông qua chương trình hoạt động, về công tác tổ chức, về công tác quản lý, công tác huấn luyện đào tạo, công tác tuyên truyền về AT-VSLĐ và một số hoạt động khác. Cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đặc biệt là đẩy mạnh công tác an toàn điện trong dân bằng các hình thức trực quan, sinh động, tăng cường giao lưu, trao đổi…tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Thống nhất cao tại Đại Hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội gồm 27 thành viên, trong đó cơ quan Công ty 07 thành viên, 18 thành viên tại các Điện lực, 01 thành viên Đội QLVHLĐ Cao thế và 01 thành viên Phân xưởng cơ điện. Đây là những hội viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất, trách nhiệm và tâm huyết làm người đại diện cho tôn chỉ, mục đích của Chi hội để bầu vào Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.

Ra mắt BCH Chi hội AT-VSLĐ Công ty Điện lực Nghệ An

Chi hội xác định là cầu nối giữa người lao động với Ban Giám đốc, BTV Công đoàn Công ty và phòng An toàn trong công tác triển khai, thực hiện xây dựng văn hóa  AT-VSLĐ trong Công ty. Mỗi hội viên phải là tấm gương điển hình gương mẫu tiên phong đi đầu trong việc thực hiện công tác AT-VSLĐ để người lao động noi theo. Phát huy vai trò của Chi hội sẽ tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy vai trò của đội ngũ những người làm công tác AT-VSLĐ, chăm lo bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong Công ty Điện lực Nghệ An.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Giám đốc Công ty được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội TA-VSLĐ Công ty

Sau đại hội, Ban thường vụ Chi hội gồm 9 người đã được lựa chọn, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Giám đốc Công ty được bầu làm Chi hội trưởng, hai Chi hội phó là ông Nguyễn Sỹ Nhạc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Tạ Quang Lịch, trưởng phòng An toàn Công ty.

                                                               Võ Thị Lan- PC Nghệ An

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Nghệ An xung kích vì cộng đồng với chương trình “ Thắp sáng đường quê”
Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với UBND Thị xã Thái Hòa xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế
Thông cáo báo chí:Tình hình hoạt động SXKD Quý II năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 của Công ty Điện lực Nghệ An.
Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức thăm hỏi động viên người lao động trực tiếp trong mùa nắng nóng
Điện lực Thanh Chương tổ chức hoạt động “sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng"
Vai trò của máy chấm công trong doanh nghiệp
Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An
Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp Các Nhà máy Thủy điện giảm thiểu sự cố trên đường dây 110kV khách hàng.
Điện lực Nghĩa Đàn –Thái Hòa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Xử lý sự cố, An toàn năm 2020
Điện lực Diễn Châu đẩy mạnh công tác thay Công tơ định kỳ
Danh Mục