Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý các Công ty Điện lực khi thực hiện việc điều chỉnh giá điện trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
 
2020-04-22 07:23:19

Theo văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương  ban hành về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 2739/EVN-KD về việc triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19. Nhằm triển khai kịp thời công tác hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như sau:


Thứ nhất, các Công ty Điện lực cần nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách điều chỉnh giá bán điện cho tất cả cán bộ nhân viên có liên quan nắm vững để triển khai thực hiện. In ấn, niêm yết công khai đơn giá và chính sách hỗ trợ giá bán điện tại các địa điểm giao dịch, trên Website của các đơn vị.

Trong thời gian giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng, đơn giá bán điện sẽ áp dụng theo phụ lục đính kèm văn bản số 2739/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hết thời gian khách hàng được hỗ trợ, đơn giá bán điện sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định tại quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương.


Theo chỉ đạo tại văn bản số 2689/BCT-ĐTĐL, giá bán lẻ điện cho các khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp (trừ các khách hàng được xác nhận là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19) và đơn giá bán điện sinh hoạt bậc 5, bậc 6 (gồm cả đơn giá bán bán lẻ và bán buôn) vẫn giữ nguyên theo đơn giá quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019. Các Đơn vị lưu ý để truyền thông đầy đủ, chính xác, rõ ràng chính sách điều chỉnh giá bán điện đến khách hàng biết.

Giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 thực hiện theo Văn bản số 2739/EVN-KD

 

Việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện sẽ được áp dụng theo kỳ hóa đơn, chương trình CMIS sẽ căn cứ thông tin loại hợp đồng (sinh hoạt/ngoài sinh hoạt) để xác định thời điểm lập hoá đơn tiền điện theo đơn giá và thời gian áp dụng theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị cần phải rà soát, cập nhật chính xác thông tin loại hợp đồng trên CMIS để đảm bảo việc áp dụng giá bán điện hỗ trợ khách hàng theo đúng quy định.


Đối với các khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt có tỷ lệ điện sinh hoạt từ ngày 16/4/2020, khi tính toán hoá đơn phần sản lượng sinh hoạt cũng sẽ được áp dụng theo đơn giá mới.


Trên cơ sở danh sách khách hàng là cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, các đơn vị rà soát cập nhật vào chương trình CMIS để theo dõi, tính toán tiền điện miễn giảm theo đúng quy.

Trường hợp khách hàng thuộc nhiều đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện thì được áp dụng đầy đủ các chương trình hỗ trợ. Ví dụ:  Khách sạn được sử dụng làm cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, có đủ hồ xác định là cở sở lưu trú du lịch và cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 sẽ được hưởng chính sách:

- Chuyển từ giá Kinh doanh sang giá sản xuất;
- Được giảm giá 10% theo quy định chung;
- Được giảm giá 20% do được sử dụng làm khu cách ly.

Thứ hai, xác định áp giá với đối tượng khách hàng lưu trú du lịch:

Để được hưởng ưu đãi chuyển đổi giá sang giá sản xuất, các Công ty Điện lực đề nghị khách hàng cung cấp 01 trong các giấy tờ sau:

- Văn bản của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP có nội dung xác nhận đủ điều kiện là cơ sơ lưu trú du lịch;

- Quyết định hạng cơ sở lưu trú du lịch được các cơ quan có thẩm quyền cấp..

Thứ baquy định về thực hiện giá bán điện: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Cục Điều tiết Điện lực.
 

                                                     Việt Hạnh - Ban TT. EVNNPC biên tập

 
Tin cùng thư mục :
EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; Ngành Điện miền Trung sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên Internet và mạng xã hội
Phương án bán điện 1 giá: Tính toán để hài hòa lợi ích
Hội nghị đại biểu Người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022
Tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2020
Những người lính điện giữa mùa nóng
Điện lực miền Bắc kiểm tra sửa chữa kịp thời, tránh sự cố về điện
THÔNG TIN BÁO CHÍ - VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 05, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020
Danh Mục