Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
 
2016-03-16 16:47:45

 Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Tổng công ty Điên lực miền Bắc đã có Quyết định số 3568/QĐ-EVNNPC. Về việc Ban hành quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Nhấn vào đây để xem chi tiết

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : NoeYarbrough
Past 24 Hours Hôm qua : 5
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 1451

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: