Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu dự án: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An
- Bên mời thầu: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tên dự án: Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn Dự án thành phần: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An.
2012-08-06 09:02
-2050
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : JBGWillard81
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1329

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: