Văn bản pháp quy
Thế nào là Hợp đồng ủy quyền và Thời hạn ủy quyền trong Luật dân sự Việt Nam năm 2015
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, những giao dịch dân sự, thương mại diễn ra rất phổ biến; tuy nhiên, không phải lúc nào những chủ thể cũng có thể trực tiếp tham gia mà việc thực hiện các giao dịch này thông qua đại diện theo ủy quyền. Hợp đồng uỷ quyền được coi là căn cứ pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch do người đại diện theo ủy quyền thực hiện nhân danh người được ủy quyền. Pháp luật quy định về hợp đồng ủy quyền chính là công cụ thúc đẩy sự các giao dịch dân sự phát triển. Tại Tổng công ty Điện lực Miền Bắc rất nhiều văn bản ủy quyền của Tổng giám đốc cho các Giám đốc công ty về một nhiệm vụ hay một công việc nào đó
2021-04-20 10:14
2
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần phải có lý do
Bộ luật lao động năm 2012 quy định đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động vừa phải có căn cứ, vừa phải tuân thủ nghĩa vụ báo trước. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động chấm dứt mới không cần căn cứ chỉ cần tuân thủ nghĩa vụ báo trước theo quy định của Pháp luật.
2021-04-14 08:03
-4
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
Giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia thành 6 bậc, thấp nhất 1.678 đồng và cao nhất là 2.927 đồng một kWh. Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá điện vừa được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký, mức giá bán điện bình quân sẽ tăng thêm 8,36% từ hôm nay (20/3), lên 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT)...
2020-12-25 15:45
-114
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
2020-12-25 15:42
-114
Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
2020-12-25 15:35
-114
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động).
2019-01-07 09:16
-832
THÔNG TƯ Số: 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2013/TT-BCT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
2018-12-04 09:49
-866
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
2016-03-16 16:47
-1859
Quy định thời hạn về thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh nghệ An.
Quy định thời hạn về thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh nghệ An.
2016-03-16 15:46
-1859
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
2015-05-07 10:22
-2173
12
Danh Mục