Đơn vị :
Giao dịch viên :
Ngày tiếp nhận :
Dịch vụ :
Tình trạng :
Danh sách 78 khách hàng
Bản in Thoát
 STTNgày TNKhách hàngDịch vụKQ giải quyết 
24031 1 21/03 Vừ Y Chia,
Ka Dưới - NaNgoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24030 2 21/03 Lầu Bá Chò,
Ka Trên - Na Ngoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24029 3 21/03 La Văn Việt,
Lưu Phong - Lưu Kiền - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24028 4 21/03 Hà Văn Bính,
Khe Kiền - Lưu Kiền - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24027 5 21/03 Lương Thị Thoan,
Con Mương - Lưu Kiền
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24026 6 21/03 Hoàng thị thúy hằng, 0905566087
Số 11 nguyễn đình chiểu tp vinh
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24014 7 20/03 Viettel Nghệ An - TĐ VTQĐ ,
Đại lộ Lê nin - TP Vinh - Nghệ An
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24013 8 20/03 Xồng Bá Pó,
Buộc Mú 1 - Na Ngoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24012 9 20/03 Xồng Nhìa Mà,
Buộc Mú 1 - Na Ngoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24011 10 20/03 Xồng Bá Khù,
Buộc Mú 1 - Na Ngoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24010 11 20/03 Moong Phò Nhi,
Na Mi - Mường Típ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24009 12 20/03 Xồng Bá Cu,
Buộc Mú - Na Ngoi - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
24008 13 20/03 Nguyễn Văn hòa, 0987589386
Xóm 2 nghi kim
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23978 14 17/03 Ngô Văn Dung, 01687819212
Xóm 6, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23977 15 17/03 Trần Hữu Điền, 01686573393
Xóm Trần Phú, xã Nam Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23976 16 17/03 Phan Anh Phong, 0983293069
Xóm 4, xã Hoa Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23975 17 17/03 Trần Khắc Lâm, 01699043023
Xóm Ngọc Hạ, xã Công Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23974 18 17/03 Trần Văn Uyên, 0972966216
Xóm 4, xã Trung Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23973 19 17/03 Trần Thị Hạnh, 0982094343
Xóm 538, xã Nam Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23972 20 17/03 Nguyễn Tất Mão, 0978302890
Xóm Châu Thành 1, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23971 21 17/03 Phan Văn Thắng, 0903838698
Xóm Đồng Bản, xã Kim Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23970 22 17/03 Nguyễn Thị Lan, 01643453763
Xóm Đồng Bản, xã Kim Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23969 23 17/03 Thái Duy Hoàn, 01649206456
Xóm 5, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23968 24 17/03 Hoàng Thị Nga, 0982489878
Xóm 7, xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23967 25 17/03 Phan Văn Trung, 0869860017
Xóm 9, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23966 26 17/03 Vũ Thị Hồng, 0975820934
Xóm 4, xã Tăng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23965 27 17/03 Phạm Công Tới, 01676338567
Xóm 6, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23964 28 17/03 Phạm Thị Hồng, 01652659169
Xóm 6, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23963 29 17/03 Tô Hữu Thiết, 0868318649
Xóm 7, xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23962 30 17/03 Nguyễn Đình Hà, 01647869289
Xóm 5, xã Mỹ Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23961 31 17/03 Tô Hữu Hiền, 0966779509
Xóm 7, xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23960 32 17/03 Quỹ Tín Dụng Nhân Dân,
Xóm Trung Tâm, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23959 33 17/03 Đặng Trọng Hậu, 0986029085
Xóm 5, xã Bắc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23958 34 17/03 Vũ Đình Tuyên, 01686166700
Khối 3, Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23957 35 17/03 Nguyễn Văn Tam, 0983692064
Xóm 8, xã Mỹ Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23956 36 17/03 Trần Thị Duyên, 01678304359
Xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23955 37 17/03 Nguyễn Như Chương, 0967877117
Xóm 6, xã Liên Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23954 38 17/03 Nguyễn Trọng Cận, 0983242365
Xóm Thị Tứ, xã Quang Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23953 39 17/03 Vi Thị Khuyên,
Hòa Sơn - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23952 40 17/03 Cty TNHH XD&TM Luân Hà ,
Khối 1 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23934 41 15/03 Phạm Văn Việt, 0988923737
Xóm Xuân Tín, xã Nghi Đức, thành phố Vinh
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23925 42 14/03 Phạm Thị Thủy, 0913355119
SN 69, đường Hoàng Văn Tâm, khối 10, Trường Thi, TP Vinh
- Tách hộ sử dụng điện dùng chung
 Xem
23924 43 14/03 Hoàng Thị Phượng, 0965294786
Xóm 538, xã Nam Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23923 44 14/03 Phạm Thị Dung, 0985091801
Xóm Ngọc Thượng, xã Công Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23922 45 14/03 Nguyễn Thị Oanh, 01626110206
Xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23921 46 14/03 Nguyễn Văn Tiến, 01648845842
Xóm Rú, xã Công Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23920 47 14/03 Lê Văn Lợi, 0988208139
Xóm 11, xã Hợp Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23919 48 14/03 Ngô Xuân Hữu, 0913240931
Xóm 1, xã Bắc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23918 49 14/03 Nguyễn Thanh Hà, 0912090558
Khối 3, Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23917 50 14/03 Lê Thị Ngân, 01686788865
Xóm 2, xã Trung Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23916 51 14/03 Nguyễn Văn Phúc, 0967409985
Xóm Trung Tâm, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23915 52 14/03 Nguyễn Văn Phúc, 0967409985
Xóm Trung Tâm, xã Tây Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23914 53 14/03 Nguyễn Hồng Đồng, 01633288880
Xóm Đông Châu, xã Công Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23913 54 14/03 Thái Hữu Bảy, 01699113889
Xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23912 55 14/03 Trần Thị Hằng, 0967410271
Xóm 2, xã Lý Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23911 56 14/03 Hồ Đình Uôn, 01638795802
Xóm 3, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23910 57 14/03 Nguyễn Thị Hường, 01643784214
Xóm 13A, xã Mỹ Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23909 58 14/03 Nguyễn Vĩnh Sang, 0985263382
Xóm 16, xã Mỹ Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23908 59 14/03 Đặng Hữu Lễ, 0972971949
Xóm Hồng Lĩnh, xã Nhân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23907 60 14/03 Thái Thị Chiu, 01656180325
Xóm 7, xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23906 61 14/03 Đinh Thị Hồng, 01655105555
Khối 3, Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23905 62 14/03 Nguyễn Văn Toàn, 01686508187
Xóm 538, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23904 63 14/03 Thạch Thị Thủy, 0975345175
Khối 1, Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23903 64 14/03 Nguyễn Văn Toàn, 01686508187
Xóm 538, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23902 65 14/03 Lê Văn Vinh,
Xóm 2, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23901 66 14/03 Phan Thị Chung, 01638611647
Xóm 3, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23900 67 14/03 Trần Văn Toản, 0972545846
Xóm 3, xã Bắc Thành
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23899 68 14/03 Phạm Xuân Linh, 01694968102
Xóm 2, xã Liên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23898 69 13/03 nguyenvanhung, 0963824334
xóm quang vinh xã tân hương phổ yên thai nguyen
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23880 70 12/03 Lìn Văn Cợt,
Na Bè - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23879 71 12/03 Lê Xuân Thành ,
Khối 5 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23878 72 12/03 Lữ Thị Hợi,
Khe Nằn - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23877 73 12/03 Lương May Khăm,
Khe Nằn - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23876 74 12/03 Chích Văn Khánh ,
Lưu Tiến - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23875 75 12/03 Kha Văn Quế,
Bản Lở - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23839 76 08/03 Lương Văn Kiềng ,
Nọong Dẻ - Nậm Cắn - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
23838 77 08/03 Là , 0946169670
Yên thắng
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 3 pha
 Xem
23787 78 04/03 Nguyễn tiến an, 0988437668
Ngõ 9, đường nguyễn sỹ quế, khối xuân nam, p. Hưng dũng, tp vinh, tỉnh nghệ an
- Cấp điện 1 pha
 Xem
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : JBGWillard81
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1329

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: