Đơn vị :
Giao dịch viên :
Ngày tiếp nhận :
Dịch vụ :
Tình trạng :
Danh sách 207 khách hàng
Bản in Thoát
 STTNgày TNKhách hàngDịch vụKQ giải quyết 
21675 1 20/10 NGUYỄN THỊ THANH THẢO, 01685030398
KHU QUY HOẠCH XÃ NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21674 2 20/10 PHẠM VĂN THANH, 0968144297
XÓM 16 HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21673 3 20/10 NGUYỄN VĂN NGHỆ, 0912893595
MỸ THƯỢNG HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21672 4 20/10 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG, 0944869423
XÓM 8 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21671 5 20/10 HỒ VĂN HIỆP, 0931774568
XÓM 9 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21670 6 20/10 LÊ KẾ LIÊM, 0963977999
YÊN TOÀN HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21669 7 20/10 LÊ VĂN HÀI, 0945779345
XÓM 6 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21668 8 20/10 NGUYỄN VĂN HẢI, 0963718477
XÓM 7 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21667 9 20/10 NGUYỄN THỊ HÀ, 0984980436
XÓM 9 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21666 10 20/10 pham van xuan, 01673175848
xom 4, nghi yen, nghi loc, nghe an
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21611 11 17/10 Lê Hồng Phúc, 0983712145
Số 4/7/112 Lệ Ninh, khối 8, phường Quán Bàu, Tp Vinh
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21610 12 17/10 Nguyễn Hữu Dung, 01639115578
Xóm Đồng Trổ - Xã Đồng Thành (61.5)
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21609 13 17/10 Nguyễn Đình Đường, 01696409770
Xóm 2 - Xã Đại Thành (11/12)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21608 14 17/10 Hồ Xuân Thảo , 0981178322
Xóm 7 - Xã Minh Thành (2.6.5A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21607 15 17/10 Nguyễn Thị Hoa, 0965354861
Xóm 4 - Xã Mỹ Thành (7.22)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21606 16 17/10 Nguyễn Thị Sáu, 01696237319
Xóm 3 - Xã Mỹ Thành (19.10)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21605 17 17/10 Liên gia (Nguyễn Thị Long), 0982694772
Xóm 11 - Xã Hợp Thành (N1/16A1.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21604 18 17/10 Nguyễn Vĩnh Bình, 0983749359
Xóm Nam Thịnh - Xã Thịnh Thành (6.4A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21603 19 17/10 Hồ Phi Tiến , 01677601650
Xóm Công Thịnh - Xã Thịnh Thành (16B.27)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21602 20 17/10 Đào Công Hợi, 01698932546
Xóm Văn Thịnh - Xã Thịnh Thành (55)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21601 21 17/10 Nguyễn Thị Miên, 01632004576
Xóm Hồng Thịnh - Xã Thịnh Thành (22A.11)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21600 22 17/10 Hoàng Văn Đạt, 0963452745
Xóm Diễn Thịnh - Xã Thịnh Thành (14A.5)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21599 23 17/10 Thái Sỹ Thực, 01963800915
Xóm Tân Sơn - Xã Quang Thành (L2/50/6)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21578 24 17/10 Lê Văn Thắng, 0962681461
Xóm Bắc Vực - Xã Đô Thành (12.2/N2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21577 25 17/10 Trần Văn Toán, 01692075064
Xóm Bắc Linh - Xã Đức Thành (1B)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21576 26 17/10 Vũ Văn Tố (3Fa), 01659448567
Xóm 3 - Xã Bảo Thành (1)
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21575 27 16/10 NGUYỄN THỊ OANH, 0915218589
XÓM 18 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21574 28 16/10 NGUYỄN SINH HOÀNG, 0944240990
NGŨ LỘC HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21573 29 16/10 LÊ VĂN LỘC, 0986637632
HÒA TIẾN HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21572 30 16/10 CHU VĂN HOAN, 0973712005
YÊN TOÀN HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21571 31 16/10 TRƯƠNG THỊ BÍCH THỦY, 01653379265
KHỐI 11 HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21570 32 16/10 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN, 0983248359
XÓM NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21569 33 16/10 NGUYỄN NGỌC BẢO, 0916256049
XÓM 23 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21568 34 16/10 CTCPXNK VÀ TỔNG HỢP NGHỆ AN, 0912574898
SỐ 11 ĐƯỜNG QUANG TRUNG
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21553 35 14/10 Trương Văn Mạnh, 0975837567
Xóm 5 - Xã Trung Thành (6-8-2/N1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21552 36 14/10 Nguyễn Huy, 01693765696
Xóm Làng Phan - Xã Hợp Thành (15N1.7)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21551 37 14/10 Đặng Trường Bằng, 01295691897
Xóm Lý Nhân - Xã Hợp Thành (18A.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21550 38 14/10 Trần Văn Trang, 01633610761
Xóm 10 - Xã Xuân Thành (48.2.N2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21549 39 14/10 Chu Văn Cảnh, 0976447872
Xóm Trung tâm - Xã Thọ Thành (7B.3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21548 40 14/10 Chu Văn Tâm, 0962597757
Xóm 8 - Xã Thọ Thành (7B.3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21547 41 14/10 Nguyễn Văn Thông, 0962856170
Xóm 8 - Xã Thọ Thành (10A4)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21546 42 14/10 Cung Đình Quảng, 01638551929
Xóm Thọ Bằng - Xã Đức Thành (30.10A10)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21545 43 14/10 Nguyễn Thị Thơm, 0963126280
Xóm 10 B Nam Sơn - Xã Phúc Thành (7A.17A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21544 44 14/10 Nguyễn Đình Tâm, 0982723009
Xóm 19 - Xã Sơn Thành (27)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21543 45 14/10 Trần Văn Sơn, 01696752847
Xóm Châu Linh - Xã Đức Thành (20)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21542 46 14/10 Trần Hữu Quyền, 0981455487
Xóm 11 - Xã Sơn Thành (8/3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21541 47 14/10 Trần Văn Chúc, 0961116900
Xóm Sơn Canh - Xã Đức Thành (33A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21540 48 14/10 Nguyễn Thị Hoa, 0985071935
Xóm 5 - Xã Tiến Thành (89.2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21539 49 14/10 Nguyễn Hồng Sơn, 01699623567
Xóm Trung Tâm - Xã Thọ Thành (4C)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21538 50 14/10 Đặng Văn Chương, 0974732139
Xóm Nam Xuân - Xã Hồng Thành (1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21537 51 14/10 Võ Thị Hoàn, 01629020543
Xóm Trung Tâm - Xã Thọ Thành (2C)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21536 52 14/10 Đặng Thị Duyên, 01644194167
Xóm 3 Bình Nguyên - Xã Phúc Thành (6A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21535 53 14/10 Trần Văn Quang, 01656180177
Xóm Phúc Giang - Xã Phúc Thành (P10)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21534 54 14/10 Hà Thị Hợp, 01647792585
Xóm Nam Xuân - Xã Hồng Thành (7.4)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21533 55 14/10 Ngô Thị Hoa, 01683795466
Xóm 14 Xuân Sơn - Xã Phúc Thành (13A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21532 56 14/10 Võ Văn Thuận, 01658487433
Xóm Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Thành (46/N2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21531 57 14/10 Hà Danh Chung, 01627602055
Xóm 3 Đá Dựng - Xã Mã Thành (16.37)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21530 58 14/10 Nguyễn Thị Thiện, 01664724872
Xóm Xuân An - Xã Hồng Thành (15)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21529 59 14/10 Vương Thị Thỏa, 01253461351
Xóm Xuân An - Xã Hồng Thành (28)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21528 60 14/10 Tạ Xuân Hoàng, 01629289870
Xóm 9 - Xã Thọ Thành (4.10)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21527 61 14/10 Vũ Văn Chính (3Fa), 0869111788
Xóm Ngã Tư - Xã Công Thành ()
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21526 62 14/10 Phạm Xuân Khẩn, 01238442535
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (3A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21525 63 14/10 Lê Văn Thuyết, 0982186591
Xóm 7 - Xã Xuân Thành (10A3/N3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21524 64 14/10 Phạm Văn Sơn, 0968532268
Xóm 5 - Xã Hợp Thành (28)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21523 65 14/10 Trần Văn Minh, 0973050191
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (4A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21522 66 14/10 Trần Hữu Hoàng, 0985995208
Xóm Trần Phú - Xã Nam Thành (23)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21521 67 14/10 Phan Thị Huệ , 01669677967
Xóm Đông Tiến - Xã Hợp Thành (11.7.3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21520 68 14/10 Phạm Xuân Chín, 0984703440
Xóm Công Luận - Xã Công Thành (8A.15)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21519 69 14/10 Nguyễn Đình Hải, 01658908588
Xóm Tân Long - Xã Công Thành (8.2.4A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21518 70 14/10 Trương Văn Chung (Trang trại), 0984586788
Xóm Làng Phan - Xã Hợp Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21517 71 14/10 Mobi, 0932450925
Xóm Trại Cá - Xã Xuân Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21495 72 13/10 Nguyễn Văn Tý, 0977054890
Xóm Đông Tây Hồ - Xã Phúc Thành (8.12)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21494 73 13/10 Nguyễn Quang Hòa, 0984548959
Xóm Nam Chính - Xã Phúc Thành (8.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21493 74 13/10 Lê Văn Lưu, 01654965715
Xóm 8 - Xã Xuân Thành (1.4/N1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21492 75 13/10 Trần Thị Hiền, 01634260760
Xóm 8 - Xã Tăng Thành (3.4)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21491 76 13/10 Trần Thị Thu, 01667634442
Xóm 1 - Xã Bắc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21490 77 13/10 Nguyễn Thị Bảy, 0978914441
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (6)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21489 78 13/10 Nguyễn Thị Lan, 0966799118
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành(6)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21488 79 13/10 Phan Thi Thanh Dung, 0978115170
Khối 1- Thị Trấn Yên Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21487 80 13/10 Nguyễn Văn Thanh, 0977319224
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (8A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21486 81 13/10 Hà Văn Ngọc, 0965863686
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (11)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21485 82 13/10 Lô Khăm Phu,
Na Lượng 2 - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21484 83 13/10 Hờ Bá Chống,
Hợp Thành - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21483 84 13/10 Lữ Khắc Tấn ,
Con Mương - Lưu Kiền - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21482 85 13/10 Moong Văn Mằn,
Na Bè - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21481 86 12/10 NGUYỄN THẾ ANH, 0977600599
TÂN HÙNG HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21480 87 12/10 LÊ THỊ LIÊN, 0914565359
XUÂN TIẾN HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21479 88 12/10 NGUYỄN CẢNH MINH, 0918342123
TÂN LỘC HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21478 89 12/10 NGUYỄN TRUNG DU, 0983552025
KHỐI 3 TRUNG ĐÔ
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21477 90 12/10 TRẦN VĂN TRUNG, 0978244978
KHỐI 9 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21476 91 12/10 NGUYỄN THỊ KIM ANH, 01675154111
KHỐI 10 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21475 92 12/10 ĐẶNG THỊ XUÂN MAI, 0915655953
VĂN TIẾN HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21474 93 12/10 NGUYỄN TRUNG THỨ, 0967973444
VĂN TRUNG HƯNG DŨNG
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21473 94 12/10 LÊ THỊ SỸ, 0983462778
YÊN PHÚC A HƯNG BÌNH
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21472 95 12/10 ĐINH THỊ NGUYỆT THỤC, 0906224457
KHỐI 19 HƯNG BÌNH
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21471 96 12/10 NGUYỄN XUÂN KHƯƠNG, 0906374222
TÂN PHƯỢNG VINH TÂN
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21470 97 12/10 NGUYỄN PHAN TĨNH, 0942607604
SỐ 227 NGUYỄN VĂN CỪ
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21469 98 12/10 NGUYỄN AN KHANG, 0915942717
KHỐI 7 QUÁN BÀU
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21468 99 12/10 ĐẶNG VĂN MINH, 0948912228
KHỐI HƯNG PHÚC PHƯỜNG HƯNG PHÚC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21467 100 12/10 TRẦN QUỐC THỊNH, 01258894078
VĂN TIẾN HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặt ngày 13/10/2017Xem
21448 101 11/10 Phan Thị Huyền Ngà,
Khối 1 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21447 102 11/10 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH, 0981305286
XÓM 10 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21446 103 11/10 HOÀNG HỒNG SƠN, 01226122612
MẪU LÂM HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21445 104 11/10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, 01233694371
XÓM 20 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21444 105 11/10 HOÀNG SỸ HẢI, 0164569710
XÓM 11 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21443 106 11/10 NGUYỄN TUẤN ANH, 0986139008
XUÂN HÙNG HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21442 107 11/10 NGUYỄN THỊ THAO , 0987469484
XÓM 7 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21441 108 11/10 LÊ ĐỨC TOÀN, 0948911684
XÓM 4 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21440 109 11/10 NGUYỄN VĂN QUÝ, 0912363726
XÓM 9 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21439 110 11/10 Phan Văn Hảo (3Fa), 0985742114
Xóm Cầu Thông - Xã Liên Thành (4)
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21438 111 11/10 LƯƠNG NGUYÊN KHANG, 0903292797
KHỐI 10 HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21437 112 11/10 NGUYỄN THỊ KIM OANH, 0943879994
KHỐI 15 HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21436 113 11/10 TRẦN MẠNH SƠN, 0914503608
NGÕ 231 NHÀ SỐ 6A PHƯỜNG HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21435 114 11/10 NGUYỄN VĂN TRUNG, 0123629442
XÓM 5 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21434 115 11/10 NGUYỄN XUÂN CHƯƠNG, 0912527033
XÓM 15 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21433 116 11/10 NGUYỄN THỊ MINH PHÚC, 0943736286
KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG 72 MÉT NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21432 117 11/10 NGUYỄN THANH HẢI, 0968751111
TÂN HÒA HÀ HUY TẬP
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21431 118 11/10 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TRƯỜNG THÀNH, 0988542904
TẦNG 8 TÒA NHÀ ĐIỆN LỰC SỐ 7 LÊ NIN
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21430 119 11/10 Phan Văn Chiến, 0989211304
Xóm 5 - Xã Trung Thành (10.2N1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21429 120 11/10 Nguyễn Công Trình, 01696560131
Xóm Đồng Nhà Bàu - Xã Nam Thành (01)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21428 121 11/10 Nguyễn Văn Kính,
Xóm 12, Xã Phúc Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21427 122 11/10 Dương Hồng Nghệ, 01697684046
Xóm 2 - Xã Sơn Thành(16-13A/N1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21426 123 11/10 Trần Quang Hiếu, 0963727516
Xóm 14 - Xã Sơn Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21425 124 11/10 Phan Thị Chắt, 0971909007
Xóm Đông Phú - Xã Khánh Thành (19.9)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21424 125 11/10 Nguyễn Như Long, 01647749989
Xóm Vân Đình - Xã Khánh Thành (7.3.2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21423 126 11/10 Cao Viết Tú, 01686647047
Xóm 8 - Xã Sơn Thành (31.2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21422 127 11/10 Phan Văn Giang, 01668549947
Xóm Đông Hồng - Xã Phú Thành (25A.3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21421 128 11/10 Phan Đức Tới, 0979282566
Xóm Bắc Lai - Xã Phú Thành (7A8A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21420 129 11/10 Nguyễn Thị Vân, 01643969445
Xóm Đồng Trổ - Xã Đồng Thành (61.15.6)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21419 130 11/10 Nhà thờ (Trần Danh Tân), 01668389593
Xóm Đồng Trổ - Xã Đồng Thành (61.5.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21418 131 11/10 Lê Văn Truyền, 0962596919
Xóm Đồng Phúc - Xã Đồng Thành (29.9)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21417 132 11/10 Cù Thị Anh, 0983103660
Xóm Hồng Kỳ - Xã Đồng Thành ( 5.3)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21416 133 11/10 Nguyễn Thị Yến, 0977022469
Xóm Đồng Long - Xã Đồng Thành (30.3A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21415 134 11/10 Ngô Văn Quyền, 0983385137
Xóm Đồng Xuân - Xã Đồng Thành (4.16.5A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21414 135 11/10 Trần Văn Cần (Cắt tóc), 0987934687
Xóm Thị Tứ - Xã Quang Thành (4B)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21413 136 11/10 Ngô Văn Hà, 0988520687
Xóm Đồng Phú - Xã Đồng Thành (2.7)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21412 137 11/10 Nguyễn Nhuận Bằng, 01675986473
Xóm Đồng Phúc - Xã Đồng Thành (26)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21411 138 11/10 Nguyễn Thị Cúc, 01696732418
Xóm 3 - Thị Trấn Yên Thành (16B)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21410 139 11/10 Hoàng Thị Đào, 0919088197
Xóm 5 - Xã Bắc Thành ()
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21409 140 11/10 Thái Hữu Hòe, 01626733450
Xóm 4 - Xã Tăng Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21408 141 11/10 Trần Đức Anh, 01645260127
Xóm 1 - Xã Bắc Thành (8.6A4)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21407 142 11/10 Liên gia xóm (Hoàng Thị Lý), 01649075916
Xóm 1 - Xã Bắc Thành (8.9B2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21406 143 11/10 Nguyễn Văn Tuấn, 0972798202
Xóm 8 - Xã Tăng Thành (3.4)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21405 144 11/10 Lê Xuân Sơn, 0125774906
Xóm 8 - Xã Tăng Thành (34)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21404 145 11/10 Hoàng Anh Tuấn (3Fa), 0962071833
Xóm 2 - Xã Bắc Thành (10)
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21403 146 11/10 Hoàng Anh Tuấn (3Fa), 0962071833
Xóm 2 - Xã Bắc Thành (10)
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21402 147 11/10 Nguyễn Thị Thắng, 01634079318
Xóm 2 - Xã Liên Thành (2.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21401 148 11/10 Trần Thị Lụa, 0978495987
Xóm 5 - Xã Liên Thành (19/N2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21400 149 11/10 Lê Văn Hào, 01647423234
Xóm 4 - Xã Minh Thành (10)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21399 150 11/10 Lê Công Long, 0965350386
Xóm 1 - Xã Đại Thành (15.43)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21398 151 11/10 Đinh Hữu Ngọc, 0983916567
Xóm 6 - Xã Trung Thành (34/N2)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21397 152 11/10 Tổ liên gia số 2 ( Nguyễn Minh Châu), 0942905008
Xóm Nhân Cao - Xã Nhân Thành (6)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21396 153 11/10 Phan Thị Hiền, 0984103813
Xóm Xuân Tiêu - Xã Hợp Thành (26A1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21395 154 11/10 Nguyễn Viết Hiệu, 0949996989
Xóm 4- Xã Hợp Thành
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21394 155 11/10 Vũ Văn Tiếu, 01667419269
Xóm 4 - Xã Hợp Thành (10.5.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21393 156 11/10 Đặng Thị Hoài, 01649740193
Xóm 5 - Xã Hợp Thành (15.1)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21392 157 11/10 Vũ Trọng Hùng, 0974641168
Khối 3 - Thị Trấn Yên Thành (6A)
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21379 158 10/10 nguyễn thị thúy, 01664972356
thị tứ-quang thành- yên thành -nghệ an
- Dịch vụ kiểm tra, kiểm định điện thiết bị điện
gọi điện cho khách hàng nhiều lần nhưng không được, tra thông tin khách hàng trên hệ thống cmis không cóXem
21378 159 10/10 Nguyễn văn đức, 0988500707
Xóm thái sơn - nghi thái
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
 Xem
21377 160 10/10 Nguyễn Thị Hiền, 0975156708
Xóm 2 xã Tân hương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21376 161 10/10 Trần Văn Hải,
Xóm động lực , Xã tân an
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21375 162 10/10 Trương Thị Quế,
Xóm Xuân tiến, xã Giai xuân
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21374 163 10/10 Nguyễn thị Nhung, 0963173605
Xóm quyết Tâm, xã giai xuân
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21373 164 10/10 Nguyễn thị Tịnh, 01673153324
Xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21372 165 10/10 Nguyễn Văn Kiên, 09847049077
Xóm Hoàng Trang Xã Tân Xuân
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21371 166 10/10 Nguyễn Minh Thắm, 0163633712
Xóm 5 xã Hồng Phúc Xã Nghĩa Phúc
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21309 167 06/10 Nguyễn Thị Hoàn ,
Sơn Thành - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 3 pha
 Xem
21308 168 06/10 Lô Thị May,
Na Lượng 2 - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21307 169 06/10 KTT GV Trường THPT Kỳ Sơn,
Khối 4 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21306 170 06/10 Vừ Y May ,
Khối 3 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
21294 171 04/10 NGUYỄN KHẮC ĐÔNG, 0947278777
XÓM 10 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21293 172 04/10 TRẦN HỮU SƠN, 0986561150
XÓM 20 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21292 173 04/10 NGUYỄN THANH ĐIỆP, 0944356576
XÓM 15 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21291 174 04/10 DOÃN TUẤN ANH, 0914730456
MẪU ĐƠN HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21290 175 04/10 PHẠM VĂN BẢO, 0917755981
HÒA TIẾN HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21289 176 04/10 TRẦN THỊ NGỌC KHÁNH, 0945222666
XÓM 19 NGHI PHÚ
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21288 177 04/10 TRẦN QUANG THANH, 0977367468
XÓM 19 NGHI PHÚ
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21287 178 04/10 NGUYỄN VIỆT BẰNG, 0932252257
ĐỨC VINH HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21286 179 04/10 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG, 0974821440
XÓM 13 HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21285 180 04/10 NGUYỄN THỊ THỦY, 01642099472
XÓM 8 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21284 181 04/10 HOÀNG TRUNG TÍNH, 0936769567
MẬU ĐƠN HƯNG LỘC
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21283 182 04/10 ĐINH THỊ NHÂM, 0983577307
XÓM 24 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21282 183 04/10 HỒ XUÂN HIỆP, 0983997950
XÓM 7 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21281 184 04/10 BAN QUẢN LÝ CHỢ MỚI DÂU NGHI PHÚ, 0914730335
XÓM 1 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21280 185 04/10 NGUYỄN TRUNG HÒA, 0987766367
SỐ 67 NGUYỄN NĂNG TĨNH
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21279 186 04/10 NGUYỄN NGỌC ANH, 0948263267
XÓM 17 NGHI PHÚ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21278 187 04/10 NGUYỄN THANH TÙNG, 0946626698
NGŨ LỘC HƯNG LỘC
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21257 188 03/10 ĐÈN ĐƯỜNG NGÕ 3 PHONG ĐỊNH CẢNG, 01639306292
KHỐI 3 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21256 189 03/10 LÊ THỊ HÀ, 0942953999
KHỐI 9 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21255 190 03/10 LÊ THỊ HÒA, 0978153839
KHỐI 5 QUÁN BÀU
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21254 191 03/10 ĐINH VĂN HÀ, 01692689597
KHÁNH HẬU HƯNG HÒA
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21253 192 03/10 LÊ BÁ VIỆT, 01639343228
XUÂN TRUNG HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21252 193 03/10 LÊ VIẾT XUÂN, 01678706405
KHỐI 8 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21251 194 03/10 TRẦN MINH TÂN, 0973794415
KHỐI 3 TRUNG ĐÔ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21250 195 03/10 VÕ DOÃN ĐỨC, 0987099045
KHÁNH HẬU HƯNG HÒA
- Cấp điện 3 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21249 196 03/10 PHẠM TRƯỜNG TUẤN, 0989455944
KHỐI 12 TRUNG ĐÔ
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21248 197 03/10 TRẦN ĐÌNH TRUNG, 0904571368
KHỐI 15 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21247 198 03/10 TRẦN VIẾT THANH, 0979732856
KHỐI 15 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21246 199 03/10 TRẦN QUANG NHẬT, 0912487554
TÂN TIẾN HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21245 200 03/10 PHAN XUÂN LONG, 0986580245
KHỐI 3 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21244 201 03/10 NGÔ SỸ PHƯỚC, 0984210220
KHÁNH HẬU HƯNG HÒA
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21243 202 03/10 HOÀNG THỊ THANH QUỲNH, 0976831798
KHỐI 8 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21242 203 03/10 NGUYỄN NGỌC THÁI, 0914922347
TÂN TIẾN HƯNG DŨNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21241 204 03/10 ĐÈN ĐƯỜNG TỔ 12A KHỐI 15 BẾN THỦY, 01663263488
KHỐI 15 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21240 205 03/10 TÔ SỸ ĐẨU, 01666179970
KHỐI 10 ĐỘI CUNG
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21239 206 03/10 LÊ VĂN BIÊN, 0912923255
KHỐI 14 LÊ LỢI
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
21238 207 03/10 NGUYỄN THỊ CHÂU, 01699825578
KHỐI 12 BẾN THỦY
- Cấp điện 1 pha
Đã hoàn tất thủ tục và lắp đặtXem
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AltaLuis2277
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1240

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: