Đơn vị :
Giao dịch viên :
Ngày tiếp nhận :
Dịch vụ :
Tình trạng :
Danh sách 20 khách hàng
Bản in Thoát
 STTNgày TNKhách hàngDịch vụKQ giải quyết 
25570 1 18/07 Tăng Thị Dương ,
Khối 3 - TT Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25569 2 18/07 Nguyễn Văn Vinh, 0973559711
Trương văn lĩnh, nghi phú, tp.Vinh
- Dịch vụ cấp điện mới 1 pha , 3 pha, chuyên dùng
- Cấp điện 3 pha
 Xem
25558 3 18/07 Vi Thị Hòa,
Cầu Tám - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25557 4 18/07 Hoàng Văn Giáp,
Khối 3 - TT. Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25556 5 18/07 Trần Văn Thanh,
Khối 3 - TT. Mường Xén - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25555 6 18/07 Trịnh Đình Vũ,
Sơn Hà - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25554 7 18/07 Nguyễn Gia Lý,
Sơn Thành - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25539 8 13/07 Và Bá Chá,
Nậm Càn - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25537 9 12/07 Moong Văn Hồng ,
Na Bè - Xá Lượng - Tương Dương
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25508 10 11/07 Lữ Văn Sính,
Sơn Thành - Tà Cạ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25507 11 11/07 Già Bá Do,
Tiền Tiêu - Nậm Căn - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25506 12 11/07 Vừ Bá Lý,
Trường sơn - Nậm Cắn - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25505 13 11/07 Lương Văn Phanh,
Noong Dẻ - Nậm Cắn - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25478 14 09/07 Trương thị Hà, 0966903141
Khối 15. Phường Lê lợi thành phố Vinh nghệ an
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25465 15 06/07 Học Thị Vân,
Hồng Tiến - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25464 16 06/07 Lương Văn Anh,
Bản Hòm - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25463 17 06/07 Vi Văn Khăm,
Bản Bà - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25462 18 06/07 Lô Văn Trần ,
Bản Bà - Hữu Kiệm - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
25461 19 06/07 CN Viettel Nghệ An - TĐVTQĐ,
Khe Nằn - Chiêu Lưu - Kỳ Sơn
- Cấp điện 3 pha
 Xem
25460 20 06/07 Xồng Bá Nụ,
Vang Ngô - Mường Típ - Kỳ Sơn
- Cấp điện 1 pha
 Xem
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LettieFieldi
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1460

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now: