KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016
 
2019-09-20 07:48:32

 

Danh mục các công trình giao kế hoạch ĐTXD năm 2015
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016
STT QĐ giao danh mục Tên Công trình
     
    KH 2016
1 Số 3423/QĐ-EVN NPC ngày 16/10/2015 Trang bị xe ô tô phục vụ SXKD năm 2016 - Công ty Điện lực Nghệ an
2 Số 3424/QĐ-EVN NPC ngày 16/10/2015 Trang bị xe ô tô bán tải phục vụ SXKD năm 2016 - Công ty Điện lực Nghệ an
3 Số 3464/QĐ-EVN NPC ngày 16/10/2015 Trang bị xe tải cẩu có gắn gầu phục vụ SXKD các điện lực trực thuộc  Công ty Điện lực Nghệ an năm 2016 
    KH BỔ SUNG 2015
4 3865 ngày 09/11/2015 Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2016 khu vực huyện Quỳ Hợp, Nam Đàn - tỉnh Nghệ An 
5 3866 ngày 09/11/2015 Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2016 khu vực huyện Quỳnh Lưu, Thái Hòa và Thanh Chương - tỉnh Nghệ An 
6 3867 ngày 09/11/2015 Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2016 khu vực huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An 
7 3869 ngày 09/11/2015 Lắp đặt tụ bù trên lưới điện hạ áp năm 2016 khu vực Thành phố Vinh, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An 
    KH 2016
8 Số 4193/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Phường Lê Lợi, Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an
9 Số 4194/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Phường Đông Vĩnh, Cửa Nam, Đội Cung, Quán Bàu, Vinh Tân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
10 Số 4195/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải  Phường Trường Thi, Nghi Kim, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
11 Số 4196/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải  Phường Hà Huy Tập, Cửa Nam, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
12 Số 4197/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Phường Hưng Dũng, Hưng phúc, Hưng Bình, Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
13 Số 4198/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Phường Bến Thủy, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
14 Số 4199/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
15 Số 4200/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
16 Số 4201/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
17 Số 4202/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
18 Số 4203/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
19 Số 4204/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
20 Số 4205/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
21 Số 4206/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
22 Số 4207/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
23 Số 4208/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
24 Số 4209/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
25 Số 4210/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
26 Số 4211/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
27 Số 4212/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
28 Số 4213/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
29 Số 4214/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
30 Số 4215/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Con Cuông, Tương Dương, tỉnh Nghệ An
31 Số 4216/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Chống quá tải huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
32 Số 4217/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV phần cuối đường dây 974E15.4 
33 Số 4218/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV một phần đường dây 971TG Nghĩa Hoàn 
34 Số 4219/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nhánh rẽ khu vực Nghi Xá, Nghi Tân, Nghi Quang lên 22kV ĐZ 973TG Quán Hành
35 Số 4220/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV đường dây 971TG Nghĩa Hoàn( xóa trạm TG Nghĩa Hoàn)
36 Số 4221/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV phần cuối đường dây 971E15.4
37 Số 4222/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV toàn bộ đường dây 973TG Lạch Quèn
38 Số 4223/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo nâng cấp lên 35kV phần cuối đường dây 972E15.11 
39 Số 4224/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo TBA tiếp nhận nông thôn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn châu, tỉnh Nghệ An 
40 Số 4225/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo TBA tiếp nhận nông thôn các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
41 Số 4226/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo TBA tiếp nhận nông thôn các huyện Nghĩa Đàn, thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An 
42 Số 4227/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2015 Cải tạo TBA tiếp nhận nông thôn các huyện Tân Kỳ, Nam Đàn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
     
43 Số 4985/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2015 Mua sắm máy Photocopy phục vụ công tác SXKD Công ty điện lực
44 Số 4986/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2015 CQT TBA Bến Thủy 5, Nguyễn Thái Học 2 và TBA Thủy Lợi
45 Số 156/QĐ-EVNNPC ngày 22/01/2016 Chống quá tải trạm 1 Hưng Yên Nam trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
46 Số 252/QĐ-EVNNPC ngày 29/01/2016 Đường dây và TBA 110KV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
47 Số 329/QĐ-EVNNPC ngày 04/02/2016 Các công trình nhà trực/ chốt trực vận hành điện lực
  1 Nhà trực TVHĐL xã Na Ngoi
  2 Chốt trực VHĐL xã Huồi Tụ
  3 Chốt trực VHĐL xã Mỹ Lý
  4 Nhà trực VHĐL xã Yên Hòa
  5 Chốt trực VHĐL xã Yên Tĩnh
  6 Nhà trực VHĐL TT Hòa Bình
  7 Chốt trực VHĐL xã Yên Thắng
  8 Nhà trực VHĐL xã Châu Thôn
  9 Chốt trực VHĐL xã Đồng văn
  10 Nhà trực VHĐL xã Châu Hội
  11 Chốt trực VHĐL xã Châu Phong
  12 Chốt trực VHĐL xã Châu Bính
  13 Nhà trực VHĐL xã Châu Hồng
  14 Chốt trực VHĐL xã Tam Hợp
  15 Chốt trực VHĐL xã Bắc Sơn
  16 Nhà trực VHĐL xã Thạch Ngàn
  17 Chốt trực VHĐL xã Lục Dạ
  18 Chốt trực VHĐL xã Châu Khê
  19 Chốt trực VHĐL xã Đôn Phục
  20 Nhà trực VHĐL xã Đồng Văn
  21 Chốt trực VHĐL xã Nghĩa Thái
  22 Nhà trực VHĐL Thị trấn Anh Sơn
  23 Chốt trực VHĐL xã Thọ Sơn
  24 Chốt trực VHĐL xã Đỉnh Sơn
  25 Nhà trực VHĐL xã Tào Sơn
  26 Nhà trực VHĐL xã Thượng Sơn
  27 Nhà trực VHĐL xã Giang Sơn
  28 Nhà trực VHĐL Thị trấn Thanh Chương
  29 Nhà trực VHĐL xã Thanh Giang
  30 Chốt trực VHĐL xã Hạnh Lâm
  31 Nhà trực VHĐL xã Quang Thành
  32 Chốt trực VHĐL xã Đức Thành
  33 Nhà trực VHĐL Phường Quỳnh Thiện TX Hoàng Mai 
  34 Nhà trực VHĐL xã Quỳnh Nghĩa
  35 Nhà trực VHĐL xã Nghĩa Hồng
  36 Nhà trực VHĐL xã Nghi Lâm
  37 Chốt trực VHĐL tại Điện Lực
  38 Chốt trực VHĐL xã Nghi Mỹ
  39 Nhà trực VHĐL xã Diễn Yên
  40 Chốt trực VHĐL xã Diễn An
  41 Nhà trực VHĐL xã Khánh Sơn
  42 Chốt trực VHĐL xã Nam Nghĩa
  43 Chốt trực VHĐL xã Nam Giang
  44 Nhà trực VHĐL xã Quỳnh Châu
  45 Nhà trực VHĐL xã Nghĩa Lộc
48 Số 31/QĐ-EVNNPC ngày 11/01/2016 Xuất tuyến 35KV mạch kép đấu nối liên thông 371E15.2 và 373E15.2(đi khu vực huyện Nghĩa Đàn và nhà máy MDF)
49 Số 32/QĐ-EVNNPC ngày 11/01/2016 Xuất tuyến 35KV đấu nối vào nhánh rẽ nhà máy sữa TH ĐZ 371 E15.2 + Xuất tuyến 35KV mạch kép đấu nối vào ĐZ 976 E15.2 
50 Số 33/QĐ-EVNNPC ngày 11/01/2016 Cải tạo lên 35KV ĐZ 976E15.2 từ cột 78 trục chính đi về phía bãi Trành đấu nối vào xuất tuyến số 5 mạch kép
51 Số 374/QĐ-EVNNPC ngày 05/02/2016 Cải tạo lên 35KV ĐZ 976E15.2 từ cột 78 trục chính đi về phía thị xã Thái Hòa đấu nối vào xuất tuyến số 4 mạch kép
52 Số 383/QĐ-EVNNPC ngày 05/02/2016 Cải tạo nâng cấp ĐZ xuất tuyến 371 và 373 E15.7 khu vực thành phố vinh, Nghệ An
53 Số 443/QĐ-EVNNPC ngày 25/02/2016 Mua Sắm xe ô tô bán tải cho Điện Lực Thành Phố Vinh - Công ty Điện lực Nghệ An
54 Số 444/QĐ-EVNNPC ngày 25/02/2016 Mua Sắm xe ô tô bán tải cho Điện Lực Tương Dương - Công ty Điện lực Nghệ An
55 Số 466/QĐ-EVNNPC ngày 25/02/2016 Hệ Thống hiển thị phục vụ điều hành lưới điện - Công ty Điện lực Nghệ An
     
56 Số 818/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT cho TBA Chế biến Đông Hiếu và TBA Nghĩa Thuận 4, 1; TBA cơ quan Tây Hiếu - Thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
57 Số 819/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT cho TBA Hội Sơn 4 và T1 thị trấn Anh Sơn; TBA số 1, 3 Tào Sơn; TBA Trà Lân - xã Phúc Sơn; TBA Hoa Sơn 2,3 - huyện Anh Sơn
58 Số 820/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA số 2+4 xã Đông Sơn; TBA thượng Sơn - huyện Đô Lương và cải tạo lưới điện 0,4Kv sau TBA Thịnh Sơn 3- Đô Lương; TBA Thanh Hưng 3 - Thanh Chương; TBA Cát Văn 2 - Thanh Chương
59 Số 821/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT cho TBA La Vân, Nghi Yên 1, Trạm Hưng Tây 4,9
60 Số 822/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA Đồng Hợp 1 và Tam Hợp 2, TBA Quang Hương, cải tạo ĐZ 0,4 TBA Nông Trường 3/2 - huyện Quỳ Hợp; CQT TBA Vân Diên, TBA số 3 thị trấn và TBA Bắc sơn - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
61 Số 823/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA Mã Thành 1; Mã Thành 2; TBA Sơn Thành 1; TBA Sơn Thành 5; TBA Phúc Thành 2 và Nâng cấp cải tạo ĐZ 0,4KV sau TBA Phúc Thành 1 - huyện Yên Thành
62 Số 824/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA Đồng Thành 1; TBA Vĩnh Phú, Bắc Long; TBA Đức Thành 2 và nâng cấp cải tạo ĐZ 0,4KV sau TBA Tiến Thành 1- huyện Yên Thành
63 Số 825/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT và cấp điện ổn định khu hành chính thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
64 Số 826/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA Nghi Ân- huyện Nghi Lộc; xóm 13 xã Nghi Kim - thành phố Vinh
65 Số 827/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 Cải tạo ĐZ 971+973 TG Lạch Quèn để xóa bỏ TG lạch Quèn giảm tổn thất
66 Số 828/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 Cải tạo nhánh rẽ Nghi Tân ĐZ 973TG Quán Hành lên 22KV để xóa bỏ TG Quán Hành giảm tổn thất
67 Số 829/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 Cải tạo nhánh rẽ Nghĩa Hoàn thuộc ĐZ 971 TG Nghĩa Hoàn lên 35KV( Phần còn lại) để xóa bỏ TG Nghĩa Hoàn Giảm tổn thất
68 Số 830/QĐ-EVNNPC ngày 06/4/2016 CQT TBA Đông Thịnh 3+4- xã Diễn Thịnh; TBA Trung Kiên 2, TBA Diễn Kỷ 1,5 - xã Diễn Kỷ; TBA Trung Hồng - xã Diễn Hồng - huyên Diễn Châu
     
69 Số 996/QĐ-EVNNPC ngày 15/4/2016 Nhà ĐHSX Điện lực Đô Lương - Công ty Điện Lực Nghệ An
  Số 1276/QĐ-EVNNPC ngày 16/5/2016 Các công trình hoàn thiện hệ thống đường truyền nội tỉnh của hệ thống viễn thông dùng riêng tại tỉnh Nghệ An của Công ty Điện lực Nghệ An
70 1 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Cửa Lò đến 110KV Cửa Lò và từ Điện Lực Kỳ Sơn đến MX 110KV Tương Dương/Kỳ Sơn
71 2 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện Lực Tương Dương đến Điện Lực Kỳ Sơn
72 3 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện Lực Quỳ Châu đến Điện Lực Quế Phong
73 4 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ MX tuyến cáp Thái Hòa/Quỳ Hợp đến Điện lực Quỳ Châu
74 5 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Thái Hòa đến trụ sở mới Điện Lực Nghĩa Đàn
75 6 Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Đô Lương  đến Điện lực Yên Thành
    Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Thái Hòa đến trụ sở mới Điện Lực Nghĩa Đàn; Kết nối đường truyền nội tỉnh từ MX tuyến cáp Thái Hòa/Quỳ Hợp đến Điện lực Quỳ Châu; Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện Lực Quỳ Châu đến Điện Lực Quế Phong
    Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Đô Lương  đến Điện lực Yên Thành; Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Cửa Lò đến 110KV Cửa Lò và từ Điện Lực Kỳ Sơn đến MX 110KV Tương Dương/Kỳ Sơn; Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện Lực Tương Dương đến Điện Lực Kỳ Sơn
76 Số 1561/QĐ-EVNNPC ngày 06/6/2016 CQT các TBA 2 Thanh Chi; TBA 2 Thanh Hà; TBA số 1,3 Thị Trấn Dùng - huyện Thanh Chương
77 Số 1562/QĐ-EVNNPC ngày 06/6/2016 CQT các TBA 1, TBA 2 Thanh Hòa; TBA Xóm Chuyền; TBA 2,3 Hạnh Lâm ; TBA 2 Thanh Thịnh; TBA 4 Thanh Thịnh - Huyện Thanh Chương
78 Số 1563/QĐ-EVNNPC ngày 06/6/2016 Cải tạo phần cuối nguồn ĐZ 974E15.11 lên 35KV để CQT và GTT lưới điện
79 Số 1564/QĐ-EVNNPC ngày 06/6/2016 CQT TBA số 3 Nghi Thạch - huyện Nghi Lộc
80 Số 1565/QĐ-EVNNPC ngày 06/6/2016 CQT các TBA 2 Thanh Nho; TBA 1,5 Thanh Tiên; TBA 1,2 Thanh Khê - Huyện Thanh Chương
     
81 Số 1660/QĐ-EVNNPC ngày 10/6/2016 Mua sắm MBA phân phối CQT bổ sung năm 2016
82 Số 1674/QĐ-EVNNPC ngày 10/6/2016 Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An
83 Số 1763/QĐ-EVNNPC ngày 16/6/2016 Cải tạo đo đếm các TBA công cộng tại Công ty Điện Lực Nghệ An
     
84 Số 2417/QĐ-EVNNPC ngày 12/8/2016 Nhà điều hành sản xuất điện lực Hưng Nguyên, Công ty Điện lực Nghệ An
85 Số 2421/QĐ-EVNNPC ngày 12/8/2016 CQT và cải tạo lưới điện xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
86 Số 2680/QĐ-EVNNPC ngày 31/8/2016 Nhà điều hành sản xuất điện lực Yên Thành, Công ty Điện lực Nghệ An
     
87 Số 2744/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA Hợp Thành 2, Khánh Thành 1, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
88 Số 2745/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA số 2 Tào Sơn,TBA số 2 Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
89 Số 2746/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA số 3 xã Nghĩa Phúc, TBA Hùng Cường - xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
90 Số 2747/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT và Cải tạo lưới điện 0,4Kv xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc sau tiếp nhận
91 Số 2748/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA Đại Vinh, xã Quỳnh Vinh, TBA số 7 An Hòa và Cải tạo ĐZ 0,4KV xã An Hòa
92 Số 2749/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA số 1 Hưng Phúc, cải tạo lưới điện xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
93 Số 2750/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA số 3 thị trấn, TBA số 1 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
94 Số 2751/QĐ-EVNNPC ngày 06/9/2016 CQT TBA số 1 thị trấn, TBA số 3 thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
     
95 Số 3221/QĐ-EVNNPC ngày 13/10/2016 Cải tạo lưới điện 0,4KV và hệ thống công tơ đo xa tại khu vực thành phố Vinh
     
96 Số 3221/QĐ-EVNNPC ngày 13/10/2016 Cấp điện cho khu công nghiệp VSIP tỉnh Nghệ An
97 Số 3817/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 Mua sắm, thay thế tủ phân phối hạ thế các Điện lực: Thành phố Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Anh Sơn - Công ty Điện Lực Nghệ An
98 Số 3829/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 Mua sắm, thay thế tủ phân phối hạ thế các Điện lực: Con Cuông, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Đô Lương, Thanh Chương và Tân Kỳ - Công ty Điện Lực Nghệ An
99 Số 3851/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 Lắp đặt tụ bù cho lưới điện hạ áp năm 2017
100 Số 3861/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2017
101 Số 3951/QĐ-EVNNPC ngày 30/11/2016 Bổ sung, thay thế mở rộng ngăn tủ trung thế nối lưới điện 22kV khu vực Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
102 Số 4087/QĐ-EVNNPC ngày 12/12/2016 Cấp điện cho Trạm xử lý rác thải Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
103 Số 4266/QĐ-EVNNPC ngày 19/12/2016 Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2017
104 Số 4302/QĐ-EVNNPC ngày 19/12/2016 Lắp đặt tụ bù cho lưới điện trung áp năm 2017
 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện