Kê hoạch đầu tư năm 2017
 
2019-09-20 07:55:16

 

STT QĐ giao danh mục Tên Công trình
    KH BỔ SUNG 2016
  QĐ số 3749/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016  Cấp điện cho cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An 
  QĐ số 3881/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016  Mua sắm xe tải cẩu có gắn gầu phục vụ SXKD các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An 
  Số 3851/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 Lắp đặt tụ bù cho lưới điện hạ áp năm 2017
  Số 3861/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016; QĐ điều chỉnh số 1173 ngày 27/4/2018 Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2017
  Số 4087/QĐ-EVNNPC ngày 12/12/2016 Cấp điện cho Trạm xử lý rác thải Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
  Số 4266/QĐ-EVNNPC ngày 19/12/2016 Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2017
  Số 4302/QĐ-EVNNPC ngày 19/12/2016 Lắp đặt tụ bù cho lưới điện trung áp năm 2017
    KH 2017
1 QĐ số 4324/QĐ-EVNNPC ngày 20/12/2016  CQT cho TBA Tiến Thành 3 huyện Yên Thành 
2    CQT cho TBA Nghĩa Hội 2 + TBA Nông trường Tây Hiếu 2, huyện Nghĩa Đàn 
3    CQT Cho TBA số 5 - xã Nghĩa Phúc huyện Tân Kỳ 
4    CQT TBA Tây Hồ 2, TBA Quang Trung, TBA Thái hòa 1, Thị xã Thái Hòa 
5    Cải tạo ĐZ 0,4kV xã Diễn Phú huyện Diễn Châu 
6    CQT TBA Kẻ Can, cải tạo lưới 0,4kV xã Châu Bình  huyện Quỳ Châu 
7    CQT lưới điện xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
8    CQT TBA số 6 Hưng Thịnh 
9    CQT các xã Nghi Kim, Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
10    CQT các TBA Nghi Thủy 3, TBA Xuân Trang, Thu Thủy 1, Hải Thanh- TX. Cửa Lò 
11    CQT xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
12    CQT TBA Vĩnh Sơn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
13    CQT TBA Tổng đội TNXP 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
14    CQT và cải tạo lưới điện xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 
15    CQT và cải tạo lưới điện xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
16    CQT lưới điện xã Nghi Mỹ, Nghi Hoa huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
17    CQT lưới điện xã  Nghi Phương, Nghi Hưng huyện Nghi Lộc 
18    CQT lưới điện xã Nghi Văn, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
19    CQT lưới điện xã Nghi Kiều huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
20    CQT lưới điện phường Nghi Hòa, Nghi Phong, Nghi Thu, TX. Cửa Lò 
21    CQT lưới điện xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
22    CQT lưới điện xã Hưng Thịnh, Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
23   CQT lưới điện xã Quỳnh Châu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
24    CQT lưới điện xã Nam Thái, Nam Giang huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
25    CQT lưới điện xã Nghĩa Long, Quỳnh Tam, Đông Hiếu, TX Thái Hòa tỉnh Nghệ An 
26    CQT cho TBA Nông Trang, TBA Thị Trấn 2, TBA Liên Tân, TBA Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 
27   CQT lưới điện xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, TX Thái Hòa tỉnh Nghệ An
28    CQT lưới điện xã Nam Kim, Kim Liên huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
     
29 QĐ số 207/QĐ-EVNNPC ngày 25/01/2017  CQT lưới điện thị trấn, Nông trường 3/2, Yên Hợp, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 
30    CQT lưới điện xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An 
31    CQT lưới điện xa Châu Lộc, Châu Quang, Đồng Hợp huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An 
32    CQT TBA Quang Tiến, TBA Châu Hồng 3, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 
33    CQT TBA số 1 Lạc Sơn; TBA số 3,4 Đà Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
34    CQT TBA Đô Thành 1, TBA Hợp Thành 1, TBA Công Thành 5, TBA Đức Thành1, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 
35    CQT TBA số 1 thị trấn, TBA số 6,7 Thị trấn, TBA Thung Mòn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 
36    CQT TBA Diễn Ngọc 2, TBA Diễn Tháp 1+ Diễn Tháp 3, TBA Diễn Vạn 1+ Diễn Vạn 4, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
37    CQT TBA Quỳnh Thiện 3&4, TBA Tiền phong 1 Mai Hùng, TBA Quỳnh Trang 1 thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 
38    CQT TBA Thọ Sơn 2, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
39    CQT TBA Lĩnh Sơn 3, TBA Vĩnh phú 1 huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
40 QĐ số 303/QĐ-EVNNPC ngày 09/02/2017  Mua sắm xe ô tô bán tải phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Nghệ An 
41 QĐ số 320/QĐ-EVNNPC ngày 09/02/2017  Mua sắm xe ô tô bán tải phục vụ SXKD Điện lực Thái Hòa - Công ty Điện lực Nghệ An 
42 QĐ số 1022/QĐ-EVNNPC ngày 04/4/2017  Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm phục vụ SXKD Công ty Điện lực Nghệ An 
43 QĐ số 1591/QĐ-EVNNPC ngày 29/5/2017  CQT cho TBA Vĩnh Phú 3, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
44 QĐ số 1591/QĐ-EVNNPC ngày 29/5/2017  CQT cho TBA Lăng Thành 1, xã Lăng Thành. huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 
45 QĐ số 1760/QĐ-EVNNPC ngày 14/6/2017  Trang bị máy rửa cách điện trên đường dây năm 2017 
46 QĐ số 1980/QĐ-EVNNPC ngày 05/7/2017  Xuất tuyến 22kV Trạm 110kV-E15.8, CQT và cấp điện cho KCN Nam Cấm 
47 QĐ số 2665/QĐ-EVNNPC ngày 31/8/2017  Mua sắm MBA quá tải cao cho các TBA Quỳ Châu 1, Kim Sơn 3 - tỉnh Nghệ An 
48 QĐ số 3031/QĐ-EVNNPC ngày 10/10/2017  Mua sắm, thay thế tủ điện hạ thế các TBA thuộc Công ty Điện lực Nghệ An 
49 QĐ số 4127/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2017  Thao trường đào tạo kiểm tra, sát hạch công tác sửa chữa lưới điện đang vận hành cấp điện áp 22kV 
22    
23    
 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện