Danh mục các công trình giao kế hoạch ĐTXD năm 2018
 
2019-09-20 09:55:07
Danh mục các công trình giao kế hoạch ĐTXD năm 2018
     
STT QĐ giao danh mục Tên Công trình
     
    KH 2018
1 QĐ số 135/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  Trang bị xe ô tô bán tải cho Điện lực: Thành phố Vinh, Nghĩa Đàn đạt danh hiệu kinh doanh vận hành giỏi năm 2017 
     
2 QĐ số 111/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  CQT khu vực Thị xã Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An 
3 QĐ số 111/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  CQT khu vực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
4 QĐ số 111/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  CQT khu vực huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 
5 QĐ số 111/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  CQT khu vực huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
6 QĐ số 111/QĐ-EVNNPC ngày 19/01/2018  CQT khu vực xã Diễn Xuân, xã Diễn Tháp, xã Diễn hạnh, xã Diễn Hoa, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
     
7 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực Thị xã Hoàng mai 2, tỉnh Nghệ An
8 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
9 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Yên Thành 1, tỉnh Nghệ An
10 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Nghi Lộc, Đô Lương, tỉnh Nghệ An
11 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Thanh Chương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
12 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
13 QĐ số 249/QĐ-EVNNPC ngày 31/01/2018 Chống quá tải khu vực huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
     
14 QĐ số 577/QĐ-EVNNPC ngày 23/3/2018  Lắp đặt tụ bù cho lưới điện trung áp năm 2018 
15 QĐ số 631/QĐ-EVNNPC ngày 26/3/2018  Lắp đặt thiết bị chỉ báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2018 
     
16 QĐ số 1065/QĐ-EVNNPC ngày 23/4/2018  ĐTXD các tuyến cáp quang ADSS từ Điện lực Nam Đàn - Điện lực Đô Lương - Điện lực Con Cuông - Điện lực Tương Dương. 
17 QĐ số 1065/QĐ-EVNNPC ngày 23/4/2018  ĐTXD các tuyến cáp quang ADSS từ  Nghi Lộc đễn Cửa Lò; Tuyến Điện lực Nghi Lộc - MX cột 75 110kV Nghi Yên; Tuyến Điện lực Cửa Lò - 110kV Hưng Hòa - Công ty Điện Lực Nghệ An - 220kV Hưng Đông; Tuyến từ trung gian Hoàng Mai đi Điện lực Nghĩa Đàn. 
18 QĐ số 1109/QĐ-EVNNPC ngày 24/4/2018  Trang bị máy rửa cách điện trên đường dây năm 2018 
     
19 QĐ số 833/QĐ-EVNNPC ngày 02/4/2018  CQT khu vực xã Tân Thành, xã Nhân Thành, xã Kim Thành, xã Hùng Thành, xã Phúc Thành - huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 
20    CQT khu vực Thị Trấn, xã Đà Sơn, xã Lạc Sơn, xã Trung Sơn - huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
21    CQT khu vực Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 
22    CQT khu vực xã Thị trấn, xã Thanh Liên, xã Thanh Lâm, xã Thanh Lĩnh - huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 
23 QĐ số 834/QĐ-EVNNPC ngày 02/4/2018  CQT khu vực xã Nam Xuân, xã Nam Thanh, xã Vân Diên - huyện Nam Đàn và Khu vực xã Hưng Chính, xã Hưng Thái, xã Xuân Lâm, xã Hưng Châu - huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 
24 QĐ số 1422/QĐ-EVNNPC ngày 14/5/2018  Mua sắm  MBA chống quá tải mùa hè năm 2018 - Công ty Điện lực Nghệ An 
25 QĐ số 1860/QĐ-EVNNPC ngày 28/6/2018  Xây dựng xuất tuyến ĐZ 35kV Chống quá tải cho lộ 373E15.3 và làm liên thông cấp điện giữa trạm 110kV Quỳ Hợp và Truông Bành 
26 QĐ số 1914/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2018  Cải tạo trụ sở TTĐKX tỉnh Nghệ An 
27 QĐ số 1924/QĐ-EVNNPC ngày 04/7/2018  Mua sắm xe ô tô bán tải chở công nhân phục vụ công tác sửa chữa điện nóng (Hotline) năm 2018 cho Công ty Điện lực Nghệ An 
     
28 QĐ số 2289/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018  Mua sắm, thay thế thiết bị đóng cắt tự động đóng lại Recloser trên lưới điện Nghệ An năm 2018 
29 QĐ số 2289/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018  Cấp điện cho khu công nghiệp VSIP (giai đoạn 2) 
     
30 QĐ số 2290/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018 Chống quá tải khu vực xã Nghi Ân, xã Nghi Văn, xã Nghi Thuận, xã Nghi Kiều - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
31 QĐ số 2290/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018 Chống quá tải khu vực thị xã Thái Hòa; Chống quá tải  khu vực thị trấn Quỳ Hợp, xã Đồng Hợp - Huyện Quỳ Hợp và  Chống quá tải khu vực huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An
32 QĐ số 2290/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018 Chống quá tải khu vực xã Chi Khê, xã Tam Sơn - Huyện Con Cuông và  khu vực xã Tam Quang, xã tam Thái - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
33 QĐ số 2290/QĐ-EVNNPC ngày 08/8/2018 Chống quá tải khu vực Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
     
34 QĐ số 2379/QĐ-EVNNPC ngày 09/8/2018 Xây dựng đường truyền kết nối cho các trạm 110kV về TTĐKX tại tỉnh Nghệ An
     
35 QĐ số 2606/QĐ-EVNNPC ngày 10/9/2018  Mua sắm máy phát điện phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Nghệ An 
36 QĐ số 2960/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2018  Nâng công suất MBA CQT Tết nguyên đán và mùa hè năm 2019 - Công ty Điện Lực Nghệ An 
     
37 QĐ số 3431/QĐ-EVNNPC ngày 15/11/2018  Mua sắm, lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp năm 2018 Công ty Điện lực Nghệ An 
38 QĐ số 3928/QĐ-EVNNPC ngày 17/12/2018  Mua sắm, thay thế tủ điện hạ thế các TBA thuộc Công ty Điện lực Nghệ An năm 2018 
 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện