Thực hiện 5 bước quy trình giới thiệu, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027
 
2021-01-26 16:46:29

 Tiếp theo phiên họp lần thứ nhất (bước 1) và phiên họp lần thứ hai (bước 2) trong quy trình 5 bước của công tác cán bộ, thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027 đã được tổ chức bỏ phiếu kín trong tháng tháng 12/2020 và ngày 11/1/2021, thực hiện rà soát danh sách quy hoạch cũ; thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch những người không đủ điều kiện và danh sách tiếp tục quy hoạch, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027, sáng nay, 25/1/2021, dưới sự chủ trì của ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC, Ban chấp hành, Thường vụ, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã họp các phiên để thực bước 3, 4, 5 lấy ý kiến về danh sách bổ sung quy hoạch bằng phiếu kín quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027.

 
Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại bước 1 và bước 2, những chí đạt trên 50% tổng số tập thể lãnh đạo (bước 1) và tập thể Ban thường vụ (bước 2) đồng ý giới thiệu và số lượng nhân sự trong diện quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh Công đoàn Tổng công ty năm 2018 và 2019 thì số quy hoạch bổ sung nhân sự năm 2020 là: Bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2017-2022 với 13 đồng chí Ban chấp hành, 8 đồng chí Ban thường vụ, 3 đồng chức danh Chủ tịch và 5 đồng chí chức danh Phó Chủ tịch, 11 đồng chí Ủy Ban kiểm tra, 3 đồng chí Chủ nhiệm và 4 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2027 với 17 đồng chí Ban chấp hành, 13 đồng chí Ban thường vụ, 2 đồng chức danh Chủ tịch và 2 đồng chí chức danh Phó Chủ tịch, 11 đồng chí Ủy Ban kiểm tra, 5 đồng chí Chủ nhiệm và 5 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 
 
Sau khi tổng hợp kế quả bỏ phiếu kín, bộ phận tổ chức Công đoàn Tổng công ty sẽ gửi báo cáo Đảng ủy Tổng công ty phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch Ban chấp hành và các chức danh của Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027, tiếp theo, trên cơ sở danh sách Đảng ủy Tổng công đã cho ý kiến, Công đoàn Tổng công ty sẽ gửi Công đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt quy hoạch.
 
Các phiên hội nghị đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình 5 bước trong công tác quy hoạch nhân sự Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác, hết tuổi, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, ..., góp phần nâng tập hợp được danh sách quy hoạch đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ Lãnh đạo Công đoàn và các chức danh Công đoàn trong Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
 
Mai Phương - Ban TT. EVNNPC
 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện