Phạm vi và lĩnh vực hoạt động
 
2012-06-27 10:32:19

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Công nghiệp điện năng, quản lý vận hành, mua bán điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện.

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp.

- Khảo sát, thiết kế công trình điện.

- Kinh doanh và vận tải thiết bị điện.

- Mua bán vật tư thiết bị điện.

- Tư vấn lập các dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 kV; Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 kV…

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH:

- Điện năng.

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện