Bộ luật lao động năm 2019 – Sửa đổi, bổ sung đối với hình thức kỷ luật Sa thải người lao động
 
2021-05-11 10:32:43

Sa thải là hình thức kỷ luật cao nhất mà Pháp luật cho phép người sử dụng lao động được quyền áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật. Sa thải nhằm loại bỏ ra khỏi tập thể lao động những người lao động không có ý thức kỷ luật, vi phạm nghiêm trọng đến trật tự doanh nghiệp.

Bộ luật lao động năm 2012 quy định 3 loại căn cứ sa thải thì Bộ luật lao động năm 2019 quy định 4 loại căn cứ sa thải bằng việc tách các hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cô ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc thành một căn cứ riêng để dễ áp dụng, tránh tình trạng có những cách hiểu khác nhau khi quy định cùng các hành vi khác. Đối với các hành vi này theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải quy định trong nội quy lao động (dù để xác định thế nào là trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy cần phải xem xét các văn bản khác) bởi nếu không quy định trong nội quy lao động, người sử dụng lao động sẽ không thể xử lý kỷ luật lao động khi người lao động có các hành vi này. Việc Bộ luật lao động tách riêng các hành vi này thành một điều khoản riêng và không buộc phải quy định trong nội quy lao động  sẽ tạo điều kiện để người sử dụng lao động có thể căn cứ vào pháp luật để xử lý kỷ luật mà không cần phải căn cứ vào nội quy lao động.

Điều 125 Bộ luật lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động được quyền sa thải người lao động trong những trường hợp sau:
“1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng”;

Bên cạnh đó, Bộ luật lao động năm 2019 đã bổ sung thêm 01 căn cứ áp dụng sa thải đối với người lao động. Đó là trường hợp người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Như trên đã phân tích một trong những điểm mới trong nội dung của nội quy lao động theo Bộ luật lao động  năm 2019 là phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và việc xử lý các hành vi này. Vì vây, người sử dụng lao động có thể xác định trong nội quy lao động hành vi quấy rối tình dục nào sẽ bị sa thải và căn cứ vào đó để xử lý kỷ luật đối với người lao động . Việc Bộ luật lao động năm 2019 cho phép người sử dụng lao động sa thải người lao động khi người lao động có hành vi quấy rối tình dục đã khắc phục được bất cập trong quy định của Bộ luật lao động năm 2012, đó là chưa quy định chế tài cho hành vi này nên không có tính răn đe.

Hành vi này được hiểu là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Hành vi quấy rối tình dục có thể được biểu hiện:

- Hành động, cử chỉ có tính chất tình dục;
- Ngôn ngữ, tài liệu trực quan đề cập cụ thể, miêu tả hoặc liên quan đến hoạt động tình dục.
- Đề nghị, yêu cầu,gợi ý đổi quan hệ tình dục lấy sự đánh giá ưu ái hoặc sự hứa hẹn công việc, lương thưởng.
- Các hoạt động xã hội liên quan đến công việc.
- Hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn liên quan đến công việc.
- Hội thoại trên điện thoại liên quan đến công việc.
- Các hoạt động giao tiếp liên quan đến công việc qua phương tiện điện tử.

Nơi làm việc theo quy định trên là bất cứ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao gồm cả những địa điểm hay những những việc có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội liên quan đến công việc, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn liên quan đến công việc, hội thoại trên điện thoại liên quan đến công việc, các hoạt động giao tiếp liên quan đến công việc qua phương tiện điện tử. Đây là giải pháp thiết thực và là sự tiến bộ của pháp luật để tạo tâm lý ổn định, thoải mái khi làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Vũ Thị Thanh Nga – Ban Pháp chế NPC (Tổng hợp)

 
Tin cùng thư mục :
Một số điểm mới của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng
Thế nào là Hợp đồng ủy quyền và Thời hạn ủy quyền trong Luật dân sự Việt Nam năm 2015
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần phải có lý do
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
THÔNG TƯ Số: 31/2018/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2018
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Quy định thời hạn về thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh nghệ An.
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện