Công ty Điện lực Nghệ An: khuyến cáo khách hàng đảm bảo an toàn cháy, nổ trong sử dụng điện
 
2021-10-05 21:01:00

 Việc đảm bảo an toàn cháy, nổ trong sử dụng điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình là vấn đề cần thiết đặt ra hiện nay. Để chủ động ngăn ngừa sự cố cháy nổ, tai nạn do điện gây ra, Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo các nội dung, biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ trong sử dụng điện:

Công ty Điện lực Nghệ An

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện