Công tác tổ chức nhân sự là nhiệm vụ quan trọng quyết định yếu tố con người để hoàn thành các hoạt động SXKD của Tổng công ty
 
2021-11-03 16:16:19

 Chiều ngày 2/11/2021, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đã có chương trình làm việc với Ban Tổ chức nhân sự, cùng tham dự có ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc, ông Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và Ban Tổ chức nhân sự.

Theo đó, Ban Tổ chức nhân sự  với những nhiệm vụ chuyên môn đó là: Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty trong việc quản lý, chỉ đạo và điều hành công tác tổ chức, bộ máy quản lý; công tác quản trị doanh nghiệp; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công tác cổ phần hoá; công tác cán bộ; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác lao động, tiền lương; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe người lao động; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật lao động; công tác văn hoá doanh nghiệp; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Tổng công ty.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện chủ trì chương trình làm việc với Ban Tổ chức nhân sự

Tại buổi làm việc sau khi lắng nghe Báo cáo và những ý kiến phát biểu của lãnh đạo Ban Tổ chức nhân sự, ông Lê Quang Thái đã có những ý kiến chỉ đạo đối với Ban Tổ chức nhân sự và đề nghị Ban cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau: Ban cần đáp ứng tốt hơn nữa trong chiến lược chuyển đổi từ việc hoàn thiện lại cơ cấu lại mô hình tổ chức SXKD và đổi mới quy trình SXKD phục vụ khách hàng; củng cố những nền tảng truyền thống và nâng cao chất lượng học tập và thực thi văn hóa doanh nghiệp, cùng với đó là công tác thi đua khen thưởng, công tác tiền lương.

Trưởng Ban Tổ chức nhân sự ông Lê Đình Lượng

Đối với công tác đào tạo cần phải chủ động tích cực và đổi mới hơn nữa, gắn liền với công tác tham mưu quản trị trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty; tập trung xây dựng các kế hoạch  cho chương trình đào tạo hàng năm và kế hoạch 5 năm phù hợp với tình hình thực tế gắn với chiến lược đầu tư phát triển của Tổng công ty. Trọng tâm trong thời gian tới đó là ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị và tổ chức SXKD của  Tổng công ty, đây là hai vấn đề lớn và xuyên suốt trong thời gian tới mà Ban Tổ chức nhân sự cần bám sát để xây dựng kế hoạch, ông Thái nhấn mạnh.

Đối với những chương trình đào tạo, ông Thái đề nghị cần có đánh giá hiệu quả sau các chương trình đào tạo, không tổ chức đào tạo lãng phí, thiếu chất lượng, mà phải gắn công tác đào tạo với thực tiễn để có những chương trình đào tạo hiệu quả đúng yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Ban Tổ chức nhân sự cần có sự phối hợp với các Ban và Trường Cao đẳng Điện lực trong việc tập trung xây dựng chiến lược đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2045, nằm trong chiến lược chung của Tập đoàn. Song song với nhiệm vụ đó là xây dựng Đề án phát triển Trường Cao đẳng Điện lực trở thành trung tâm chất lượng cao mang tầm Quốc gia và khu vực.