Giá bán điện theo Quyết định 2941-BCT ngày 8/11/2023
 
2023-11-16 16:29:19

Ngày 8/11/2023, Bộ Công Thương có Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.

1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

1 ngah sx

2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

2. khoihanhchinhsunghiep

3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

3. dienkinhdoanh

4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

4diensinhhoat 4

5. Giá bán buôn điện nông thôn

5diennongthon 5

6.Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

6.1 Thành phố, thị xã

 

6 buoncumdancu

6.2. Thị trấn, huyện lỵ

6.2 buoncumdancu2

7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

8 thuongmaidichvu 8

8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

9khucongnghiep

9. Giá bán buôn điện cho chợ

10dienchocho 11

Nguồn EVN

 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục
Danh Mục

 

Tiết kiệm điện

 

 

Tiết kiệm điện