Giới thiệu chung
Phạm vi và lĩnh vực hoạt động
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: - Công nghiệp điện năng, quản lý vận hành, mua bán điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Sản xuất, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện. - Xây lắp đường dây và trạm biến áp. - Khảo sát, thiết kế công trình điện. - Kinh doanh và vận tải thiết bị điện. - Mua bán vật tư thiết bị điện. - Tư vấn lập các dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 kV; Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 kV… LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH: - Điện năng.
2012-06-27 10:32
-4110
Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Điện Lực Nghệ An
Công ty Điện lực Nghệ An là một đơn vị có bề dày lịch sử hình thành và phát triển hơn 50 năm. Trải qua bao thăng trầm đổi thay, Nhà máy điện Vinh - Sở Điện lực Nghệ Tĩnh - Sở Điện lực Nghệ An - nay là Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Các thế hệ CBCNV Nhà máy điện Vinh năm xưa, Công ty Điện lực Nghệ An ngày nay tự hào đã đóng góp một phần không nhỏ năng lực, trí tuệ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt cùng các ngành, nghề và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.
2012-06-27 10:25
-4110
Giới thiệu chung về Công ty Điện lực Nghệ An
Công ty Điện lực Nghệ An là một doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, có chức năng quản lý vận hành lưới điện từ 35 kV trở xuống và kinh doanh phân phối điện năng trên địa bàn của 20 huyện, thành, thị - tỉnh Nghệ An nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh tỉnh nhà.
2012-06-26 09:19
-4111
Danh Mục