Hướng dẫn các dịch vụ điện
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện
2018-11-13 08:22
-1780
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện
2018-11-09 15:16
-1784
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ:
2018-11-09 14:36
-1784
Những điều cần biết trên hóa đơn tiền điện
Hiện nay quý khách hàng đã tiếp xúc với Bản thể hiện Hóa đơn điện tử dưới hình ảnh ví dụ đưới đây. Tuy nhiên trên hóa đơn có một số thông tin hoặc ký hiệu đang được viết tắt, để hỗ trợ khách hàng biết thêm các thông tin chi tiết trên Hóa đơn, Trung tâm Chăm sóc khách hàng xin được giải thích một số thông tin về Hóa đơn điện tử tiền điện dưới đây như sau:
2018-07-13 13:56
-1903
Hồ sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục liên quan
Hồ Sơ đề nghị cấp điện mới và các thủ tục liên quan
2018-06-21 15:39
-1925
Danh Mục